Huurvoorwaarden

Duur huurovereenkomst:
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 1, 2 of 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Bij tussentijdse opzegging gelden hiervoor respectievelijk de volgende opzegtermijnen: 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Naast de mogelijkheid van een doorlopende overeenkomst bestaat er ook de mogelijkheid te huren op ad hoc basis. (voor meer informatie, zie flexhuur)

Huurprijs en waarborg
De huurprijs is exclusief servicekosten en nutsvoorzieningen. Naast de huur van de kantoorunit mag er vrij gebruik worden gemaakt van de openbare ruimten, zoals entree, toiletgroep, pantry en wachtruimte. Spreekkamers zijn kosteloos boeken via de centrale receptie op basis van fair use. Er wordt dan ook niet uitgegaan van een prijs per m2 maar van een unitprijs.

De huurprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan in maandelijkse termijnen uiterlijk voor de 1e van de maand daaropvolgend. Huurder zal, tegelijk met de eerste huurbetaling, bij verhuurder als waarborgsom storten een bedrag gelijk aan twee maandelijkse termijnen. Indien de BTW niet kan worden verrekend dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurcontract
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimt in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit. Jaarlijks wordt de huurprijs geindexeerd op basis van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI, gegevens CBS)

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt, te weten:

 • systeemplafonds met lichtarmaturen
 • scheidingswanden
 • Units voorzien van electra, data- en telefoniebekabeling (UTP)
 • CV middels radiatoren
 • Brandmeldinstallatie
 • pantry (gemeenschappelijk gebruik)
 • toiletgroep (gemeenschappelijk gebruik) 

Hoe is de huurprijs opgebouwd? 

 1. De huur van de unit en de kosten van de algemene ruimte (gerelateerd aan de gehuurde ruimte) zoals entree, spreekkamers, toiletten.
 2. Servicekosten
  • afvalverwerking
  • algemeen onderhoud en reservering groot onderhoud
  • bewaking
  • glazenwasser buitenzijde
  • goederenontvangst
  • huismeesterfunctie
  • onderhoud cv
  • schoonmaak algemene ruimten
  • verzekeringen
  • voorziening internetaansluiting, infrastructuur data en telefonie
 3. Kosten voor nutsvoorzieningen worden separaat in rekening gebracht op basis van een voorschot. Afrekening vindt plaats na ontvangst afrekening nutsleverancier.

(Bovengenoemde diensten variëren per vestiging)